BEHOV AV RITNINGAR !

Är ni i behov av ritningar i någon form. Uppmätning av lägenheten för möblering. Huset skall byggas till eller ändras. Måste ni komplettera ritningen på kommunens uppmaning. Det finns många behov av korrekta ritningar i rätt skala och på rätt sätt. Ring eller eposta så diskuterar vi era behov.


UPPDRAGSGIVARE: CORONE AB
PERIOD: 2023