Brunnberg & Forshed

Konsultarbete hos Brunnberg & Forshed under hösten 2017 och löpande. Vitt skiftande uppgifter i kontorets breda spektrum av uppdrag.


UPPDRAGSGIVARE: Brunnberg & Forshed
PERIOD: 2017