CAD/BIM

Utbildning i 3D modellering och projektering genom BIM med ArchiCad och Navisworks som verktyg. Kompetens i arbete med skiftande cad-plattformar. ArchiCad, Revit, Autocad, SketchUp, Navisworks. I flertalet program har utbildning skett genom programföretagen Graphisoft, Inbrix och Symetri. Grund och fördjupningskurser under 2016 och 2017.