CYBERGYMNASIETS CAFÉ

 

Illustration till en cafédisk för Cybergymnasiets skolcafé. Texter och bilder manipulerades digitalt och ett vektoriserat original skapades. Illustrationen gjordes som foliefilmer i två färger som monterades på en målad diskfront. Cafét fick en lite hippare karaktär med en liten insats.

 


UPPDRAGSGIVARE: Bendix Tegnell arkitekter AB
PERIOD: 2019