Industridesign

Produktutveckling från i tidigt skede och första analys av nuläge och eventuella konkurrenter. Analys av koncept och idé för en mer konkurrenskraftig produkt anpassad för tillverkning. Idéskisser och konceptbeskrivningar och underlag för tillverkningsritningar.