Informationsdesign

Corone hjälper företag och förvaltare med att hänvisningsskylta lokaler och områden på bästa sätt. Genom att tillhandahåll en genomarbetad beskrivning av hur skyltningen skall utföras både ut- och invändigt, samt vilka riktlinjer som skall gälla för tillverkning och förvaltning. Beskrivningen gör förvaltningen blir så mycket enklare. Corone är inte knutna till någon specifik tillverkare vilket ger ett neutralt dokument som är lämpligt för offentlig upphandling. Den grafiska designen är inkluderad och en naturlig del av projektet. Corones oberoende är till beställarens fördel och samarbetar gärna om så önskas.