Inredningsillustration

Snabb blyertsskiss för att förtydliga idén. Hur förvandlas rummet med de olika möbleringarna. Många kan inte tänka i bilder utan måste se det i en bild. Länge leve den snabba pennan.


UPPDRAGSGIVARE: Bendix Tegnell arkitekter
PERIOD: 2018