KONSULT

 

 

Kunsultarbete som medverkande arkitekt i projektet ”Trollhättan 30 Bostadshus”, genom Ahrbom & Partner arkitektkontor. AMF bygger om hela kvarteret kring Gallerian och döper om det till URBAN ESCAPE. Ett bostadshus med 32 lägenheter 12 våningar placeras ovan på galleriagången korsningen Regingsgatan / Kocks gränd. Medverkande från systemhandling till bygghandling/förfrågningsunderlag.


UPPDRAGSGIVARE: Ahrbom & Partner arkitektkontor
PERIOD: 2016-2017