KTH

Övergripande beskrivning och manual för inköp och förvaltning av skyltning ut- och invändigt för hela KTH:s campusområde i Stockholm. Implementering i arkitekturhögskolans nya lokaler vid KTH:s entré.


UPPDRAGSGIVARE: KTH, Universitetsförvaltningen, Miljö och byggnadsavdelningen
PERIOD: 2014