MÖNSTER

Mönster för tapeter och textilier. Utformade utifrån det kalligrafiska och handtecknade. Naturelement som bildar mönster, mestadels utan någon specifik riktning. Flera är under utveckling.


PERIOD: 2015