PERNEHEIM - INDUSTRICENTRALEN

Utvändigt fasadskyltprogram för fastighetsägaren Industricentralen. Dokumentet fungerar som tillägg till kontrakt och ger förvaltaren och hyresvärden stöd och riktlinjer i diskussion med nya hyresgäster kring vad som tillåts och var på fasad. Ett dokument som hjälper till att upprätthålla fasadskyltstandard över tid även om förvaltare eller upphandlad skyltentreprenör byts.


UPPDRAGSGIVARE: PERNEHEIM SKYLTDESIGN
PERIOD: 2019