PROJEKTLEDNING
CERTIFIERAD PROJEKTLEDARE kan jag nu lägga till den kompetens som jag innehar. Med den nyligen avslutade vidareutbildningen till certifierad projektledare i bagaget ser jag nu med tillförsikt på framtida intressanta uppdrag. Utbildningen har styrkt mina tidigare kunskaper i projektledning och bekräftat mina erfarenheter från arbetslivet i hur projekt skall systematiseras och ledas. Med en hoper gamla och nya mentala verktyg och mallar blir det roligt och stimulerande att ta mig an delikata projekt inom formgivning, inredning gärna med hållbara miljöaspekter i fokus. I certifieringen ingår delmoment som: Projektledning i praktiken - Leda utan att vara ledare - Förändringsledning. Med detta hoppas jag att kunna ge mina kunder och beställare en bred attraktiv kompetens inom Arkitektur, CAD-kunskaper, Byggprocessen, Projektledning, Produktutveckling m.m. / Björn Tegnell
UPPDRAGSGIVARE: Corone AB
PERIOD: 2021