Projektskisser
Illustrationer för museets räkning för att starta en dialog kring utbyggnad och utveckling. Lekfullt skissade bilder i tusch för att få en utgångspunkt i diskussionen. -Vad är visionen för mig vad är den för dig? Förutsättningarna var en lista med önskade funktioner sen var det fritt att skapa inom en rimlig budget.
UPPDRAGSGIVARE: Örnsköldsviks museum & konsthall
PERIOD: 2021