Satir

Reflektioner kring samtiden. Tusch och bläckteckningar.