SÖDERTÄLJE SCIENCE PARK
SKYLTPROJEKT - SSCP Ytterligare ett stort projekt med behov av att få besökarna att finna sin väg genom en komplex fastighet. I lokaler som både är kommersiella och undervisningslokaler har besökarna, studenter och personal svårt att hitta samt att förklara, var man är och vart man skall gå för att komma till önskad plats. Det började som ett akutprojekt - Vi måste lösa det nu! löd förfrågan till Corone. Men som det oftast är, blev det betydligt komplexare när vi tittade närmare på problematiken. Under projektets gång har vi vänt på många stenar och förhållit oss till mångas önskemål om utformning och ansvar. Inom en snar framtid skall vi komma till en fungerande lösning som både är flexibel och tydlig för alla besökare. Här visas lite bilder ur processen. Ett roligt och utmanade projekt som ställer krav på både beställare och formgivare.
UPPDRAGSGIVARE: SBB - Samhällsbyggnadsbolaget i Norden
PERIOD: 2020 - 2021