SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA BIBLIOTEK

 

 

Invändig orienteringsskyltning i biblioteket för ökad tydlighet. Folietexter i stor skala på väggar och pelare. Tydlighet i utbildningsmiljö kan inte underskattas.


UPPDRAGSGIVARE: Södertörns högskola
PERIOD: 2016