SL TILLGÄNGLIGHET

Armledare som passar alla SL:s bänkar. Initierat av SL:s arbete med att göra alla stationer mer anpassade för att fungera för resenärernas olika behov. Hur kan man lösa problematiken med att eftermontera armledare på alla bänkar i hela tunnelbanesystemet. Analys, utredning och initiala skisser på utformning. SL valde att slutföra projektet på egen hand med egen konklusion utefter min tidiga skisser.


UPPDRAGSGIVARE: SL