Tele2 Arena

Fullständig övergripande skyltning ut- och invändigt för hela Tele2 Arena.


UPPDRAGSGIVARE: PEAB/Stockholm Globe Arena
PERIOD: 2012-2014
WEB: www.tele2arena.se