Tillgänglig skyltning

Tillgänglighet är idag lagkrav. Corone planerar skyltningen utifrån detta med hänsyn till beställarens önskemål och krav. Corone samarbetar med arkitekt och inredningsarkitekt för att utforma omgivningen för skyltningen till det bästa. Vid behov görs samarbete med tillgänglighetskonsult och skylttillverkare med specifik kompetens för synhandikapp, ex. text och symbol i relief och punktskrift. Digitaliserad skyltning öppnar nya vägar för tillgänglig hänvisning med möjlighet för talad information och koppling till smartphones.

 

Kontakta mig för en närmare presentation hur man går tillväga.