UPPMÄTNING / BYGGLOV
Uppmätning och uppritning av fastigheten i 3D inför bygglov och slutbesiktning. Det fanns inga ritningar med rådande situation så hela fastigheten mättes och ritades upp. Arbete utfördes i ArchiCad 22. Dokument och ritningar levererades i PDF och DWG-format utefter kommunens önskemål.
PERIOD: 2020