VAD ÄR INDUSTRIDESIGN

Vad är industridesign? Vad innebär produktutveckling? Hur början processen? Kontakta oss på Corone så startar vi en diskussion kring vad ni har för förutsättningar. Design startar med en vission, sen tar vi allt systematiskt och bygger metodiskt ett hållbart koncept tillsammans.